Назад на главну страну

 

Активација

 

 

Пре првог коришћења, апликацију "П. П. Његош: Сабрана дела" неопходно је активирати - независно да ли сте је добили на компакт диску или превукли с Интернета. Апликација је заштићена од копирања и с једним регистрационим бројем могуће ју је активирати највише 5 пута. Промена рачунарске конфигурације (нови хардвер или софтвер) може захтевати поновну активацију.

За активацију је неопходно да имате регистрациони број (комбинација цифара и слова - укупно их има 20 и груписани су у четири одељка који су међусобно одвојени цртицама). Купци компакт дискова регистрациони број добијају одштампан на дну леве стране унутрашњости омота диска; купци апликације регистрациони број добиће електронском поштом

При првом стартовању апликације добићете прозор којим можете изабрати начин активације:

- директан (препоручени) начин подразумева да сте у тренутку активације на Интернету и цео процес, после уноса регистрационог броја, одвија се аутоматски

- ако тренутно немате директан приступ Интернету, можете апликацију да активарате путем електронске поште (опција "Нисам директно повезан на Интернет"): електронска порука се аутоматски генерише али слање зависи од конфигурације Вашег e-mail клијента (можда је потребно и да у нпр. Outlook Express-у урадите "Send and receive" да бисте поруку послали). Ако уопште немате приступ Интернету или ако је дошло до грешке приликом слања, онда код који апликација генерише (и која се налази у телу поруке у Вашем e-mail клијенту или у прозору којим сте обавештени да је дошло до грешке) треба послати на електронску адресу registracija@ppnjegos.org

- ако апликацију не активарате директно и већ сте преко опције "Нисам директно повезан на Интернет" (или на неки други начин) послали код који апликација генерише, онда ћете електронском поштом добити активациони код који треба унети избором треће опције ("Добио сам активациони код")

Ваша питања и евентуалне проблеме у вези са активацијом можете послати на електронску адресу disk@ppnjegos.org.

 

 

Назад на главну страну