Назад на главну страну

 

Библиографија

 

 

 

Књиге

 

1. Пустињак цетински [1834]

2. Лијек јарости турске [1834]

3. Србин Србима на части захваљује [1834]

4. Ода ступљења на престол Фердинанда I: императора аустријскога и краља маџарскога и пр. и пр. и пр. [1835]

5. Три дана у Тријесту: у мјесецу јануарију 1844. [1844]

6. Луча микрокозма [1845]

7. Огледало српско [1846]

8. Горски вијенац: историческо собитије при свршетку XVII вијека [1847]

9. Кула Ђуришића и Чардак Алексића: 1847. године [1850]

10. Лажни цар Шћепан Мали: историческо збитије осамнаестога вијека [1851]

11. Свободијада: епски спјев у десет пјесама [1854]

12. Његошева биљежница [1956]

 

 

 

Прва издања

 

1. Пустиняк Цетински. Списао у Црной Гори на Цетиню 1833 године. Цетинѣ. Печатано у Штампари Црногорской. 1834.

2. Ліек Ярости Турске. Цетинѣ. Печатано у Штампари Црногорской, 1834.

3. Србин Србима на части захваљује. На Цетињу. У Штампарији црногорској 1834.

4. Ода ступлѣня на престолъ Фердинанда I Императора Аустрискога и Краля Маџарскога и пр. и пр. и пр. Спѣвао Владыка Црногорски П. П. Нѣгошъ. На Цетинѣ. У Штампаріи Црногорской, 1835.

5. Три дана у Тріесту у мѣсецу Януарию 1844. У Бечу у Штампаріи Єрменскога монастира, 1844.

6. Луча Микрокозма. Одъ владыке црногорскога Петра Петровића Нѣгоша. У Београду. Княжества Србскога Кньигопечатньомъ, 1845.

7. Огледало Србско. Печатано у Княж. Србской кньигопечатньи у Бѣограду, 1846.

8. Горскій віенацъ: историческо событіє при свршетку XVII віека. Сочиненіє П. П. Н., владыке црного[р]скога. Словима Ч. О. О. Мехитариста. - Беч, 1847.

9. Кула Ђуришића и Чардак Алексића 1847 године. У Бечу у Штампарији Јерменскога намастира 1850.

10. Лажни цар Шћепан Мали: историческо збитије осамнаестога вијека. Издао 1851 године Андрија Стојковић. Печатња браће Жупана у Загребу. Југославија, 1851.

11. Слободіяда: епійскій спѣвъ у десетъ пѣсама. Издао Л. П. Ненадовићъ. У Земуну, печатано Кньигопечатньомъ I. К. Сопрона, 1854.

12. Његошева биљежница. - Цетиње : Историски институт, 1956.

 

 

 

Целокупна/Сабрана дела

 

Дјела Петра II Петровића Његоша. – Панчево : Наклада Књижаре Браће Јовановића, 1885. [Пустињак цетињски; Слободијада; Луча микрокозма; Горски вијенац; Лажни цар Шћепан Мали]

 

Целокупна дела Петра Петровића Његоша [књ. 1-2]. У редакцији Милана Решетара. Државно издање. - Београд : Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1926–1927. [Књига прва. Већа дела. Горски вијенац, Луча микрокозма, Шћепан Мали; Књига друга. Мања дела. Свободијада, Мање пјесме, Проза]

 

Цјелокупна дјела Петра II Петровића Његоша. У редакцији Данила Вушовића. – Београд : Народна култура, 1935. [Горски вијенац; Луча микрокозма; Шћепан Мали; Слободијада; Мање пјесме]

– 2. изд. : 1936. – Београд : Народна култура, 1936. [Горски вијенац; Луча микрокозма; Шћепан Мали; Слободијада; Пустињак цетињски; Лијек јарости турске; Мање пјесме; Писма]

 

Цјелокупна дјела П. П. Његоша [књ. 1-9]. Редакциони одбор: Н. Банашевић, Р. Бошковић, Р. Лалић, В. Латковић, П. Перовић, М. Стевановић. - Београд : Просвета, 1951–1955. [1. Свободијада, Глас каменштака; 2. Пјесме, Луча микрокозма, Проза, Пријеводи; 3. Горски вијенац; 4. Шћепан Мали; 5. Огледало српско; 6. Рјечник уз пјесничка дјела П. П. Његоша; 7. Писма I; 8. Писма II; 9. Писма III]

 

Српска књижевност у сто књига [књ. 21. и 22; Петар Петровић Његош, II]. Избор Војислав Ђурић. Редакција Владан Недић. - Нови Сад : Матица српска; Београд : Српска књижевна задруга, 1964. [21. Пјесме, Луча микрокозма, Горски вијенац; 22. Лажни цар Шћепан Мали, Писма]

- 2. изд. : 1969. - Нови Сад : Матица српска; Београд : Српска књижевна задруга, 1969. [књ. 18. и 19]

 

Изабрана дела Петра Петровића Његоша. За штампу приредио Видо Латковић. - Београд : Народна књига, 1964. [Из садржаја: Песме; Слободијада; Луча микрокозма; Горски вијенац; Лажни цар Шћепан Мали]

 

Целокупна дела Петра Петровића Његоша [књ. 1-7]. Редакциони одбор: Н. Банашевић, Р. Бошковић, Р. Лалић, В. Латковић, П. Перовић, М. Стевановић. Јубиларно издање припремљено поводом стопедесетогодишњице Његошевог рођења. - Београд : Просвета; Цетиње : Обод; Сарајево : Свјетлост, 1967. [1. Пјесме; 2. Свободијада, Глас каменштака; 3. Горски вијенац, Луча микрокозма; 4. Шћепан Мали, Проза, Преводи; 5. Огледало српско; 6. Изабрана писма; 7. Речник уз Целокупна дела]

– Изд. 1974. (Београд : Просвета; Цетиње : Обод, 1974)

– Изд. 1975. (Београд : Просвета; Цетиње : Обод, 1975)

– Изд. 1977. (Београд : Просвета; Цетиње : Обод, 1977)

– Изд. 1979. (Београд : Просвета; Цетиње : Обод, 1979)

– Изд. 1980. (Београд : Просвета; Цетиње : Обод, 1980)

– Изд. 1981. (Београд : Просвета; Цетиње : Обод, 1981)

– Изд. 1982. (Београд : Просвета; Цетиње : Обод, 1982)

– Изд. 1984. (Београд : Просвета; Цетиње : Обод, 1984)

 

Сабрана дела Петра Петровића Његоша [књ. 1-7]. Приредио Гојко Божовић. - Подгорица : Октоих; Цетиње : Светигора, 2001. [1. Пјесме; 2. Огледало српско; 3. Свободијада, Глас каменштака; 4. Луча микрокозма; 5. Горски вијенац; 6. Лажни цар Шћепан Мали 7. Проза, Изабрана писма, Из биљежнице, Преводи, Из тестамента]

 

 

 

Назад на главну страну